Kariéra.

27.02.2024

Hľadáme projektanta!
Ak si projektant a hľadáš dobrú prácu – pridaj sa do nášho tímu!

 NAŠA VÍZIA
Beionde sa snaží posúvať hranice v architektúre s cieľom dosiahnuť kvalitnú architektúru. V každom projekte hľadáme jedinečnosť, pričom zohľadňujeme psychologické, ekologické a ekonomické faktory. Naším cieľom je vytvoriť unikátny, nadčasový priestor, ktorý odzrkadľuje hodnoty a podporuje príjemný život a vytvára krajšie prostredie.

 KTO SME
Náš tím je rozdelený na architektonickú a projekčnú časť, pričom prioritou je plynulý prechod architektonického konceptu od skice po realizáciu s dôrazom na komunikáciu medzi architektmi a stavebnými inžiniermi. Kladieme dôraz na správne zaradenie jednotlivcov na pozície, kde môžu využiť svoje silné stránky. Sme presvedčení, že dobrá architektúra v prvom rade predpokladá dobrého človeka. Preto v našom tíme staviame na subjektívnom prístupe ku každému. Snažíme sa každému vytvoriť dobré podmienky pre pokojnú a tvorivú prácu, kde každý člen je zodpovedný a vedený skúsenými kolegami, no hlavne vlastnou vnútornou motiváciou.

VÝHODY A BENEFITY
- byť začlenený do celého procesu tvorby projektu v komplexnej dokumentácii
- pod odborným a skúseným vedením získať cenné skúsenosti pre profesijný i osobný rast
- osobný prístup
- tím je zaručene príjemný a priateľský
- flexibilné prispôsobovanie pracovných hodín a home office s dôrazom na kvalitu a termíny

NÁPLŇ PRÁCE
- vypracovanie projektov rôznej mierky v rozsahu stavebných konštrukcií a architektúry bytových, nebytových a administratívnych budov.
- zodpovednosť za priebeh projekčných prác na zverenom projekte
- hľadanie technických a optimalizačných riešení pre dodržanie požadovanej kvality projektu a definovaných termínov
-komunikácia s profesistami
- práca v programoch AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp

POŽIADAVKY
• vzdelanie je potrebné v odbore: architektonické konštrukcie a projektovanie
• prijímame aj absolventov
• pracujeme v programoch AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp
• ostatné predpoklady: samostatnosť, cieľavedomosť, tímovosť, zodpovednosť schopnosť otvorenej komunikácie

V prípade záujmu o pozíciu nás kontaktujte!