Architekti.

Ing. arch.
Vladimír
Sekera

Vladimír Sekera je majiteľ a výkonný riaditeľ architektonického ateliéru Beionde. Získal inžiniersky titul na Fakulte architektúry Slovenskej Technickej Univerzity v roku 2007. Ďalej študoval na doktorantskom stupni na Fakulte architektúry STU. V roku 2013 bol zapísaný do zoznamu autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov, čo mu umožňuje vykonávať architektonickú prax v rámci celej EU a väčšiny krajín sveta. Vladimír hovorí plynule po anglicky a ovláda základy nemčiny.

Počas a po skončení vysokoškolského štúdia Vladimír pracoval viac ako tri roky na pozícií architekt v jednej z najväčších stredoeurópskych architektonických a projekčných kancelárií, kde získal prax na množstve projektov všetkých mierok, od interiéru až po urbanizmus. Popritom sa venoval vlastným návrhom, čo vyústilo do založenia architektonického ateliéru Puzzlebox spolu s ďalšími partnermi v roku 2009. Okrem rozvoja tohto ateliéru a štúdia na doktorandskom stupni FA STU Vladimír pôsobil 4 roky ako zakladajúci partner a konateľ developerskej spoločnosti, ktorá úspešne zdevelopovala obytnú zónu v lukratívnej Bratislavskej lokalite. Po ukončení developerskej činnosti sa Vladimír naplno venoval rozvíjaniu ateliéru Puzzlebox. Ateliér po úspešnom rebrandingu v roku 2017 zmenil svoje meno na Beionde. V rámci svojej práce Vladimír okrem vedenia spoločnosti vedie aj projekty všetkých mierok a rozsahov.

Vladimír má dlhoročné skúsenosti s architektonickým navrhovaním, vedením a koordináciou celej škály projektov od štúdií cez projekčné práce až po realizáciu. Je proklientsky orientovaný s dôrazom na individuálny prístup a so zmyslom pre detail. Každý projekt bez ohľadu na veľkosť vníma ako výzvu a najdôležitejšou hodnotou je pre neho kvalita v najširšom slova zmysle. Architektúru vníma nielen ako umenie, ale aj ako spôsob riešenia ľudských problémov. Ku klientom má ľudský prístup a vždy sa snaží nájsť riešenia vhodné pre klienta, ako aj architektonické, urbanistické a prírodné prostredie.

CEO
Mgr. art.
Tomáš
Augustín

Tomáš Augustín pôsobí v ateliéri na pozícií kreatívneho architekta. Titul magister umenia v odbore architektonická tvorba získal na Katedre architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave.Počas magisterského štúdia bol účastníkom najmä na domácich workshopoch a medzinárodných súťažiach. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Archimera. Počas prvých 3 rokov existencie bol aj predsedom tejto proaktívnej skupiny zameranej na propagáciu architektúry. Jeho diplomový projekt - Martinopolis 09 bol ocenený cenou Jozefa Lacka v kategórií Pro Teória.

Po štúdiách vystriedal niekoľko architektonických ateliérov. Bol členom regionálnej rady Spolku architektov Slovenska. V roku 2016 bol finalistom národného kola súťaže INSPIRELI AWARD za návrh interiéru A IDF 1. V individuálnych projektoch vystupuje pod značkou Architektonizer, ktorá vznikla ešte počas štúdií na vysokej škole ako názov architektonického softvéru generujúceho architektúru.

V roku 2018 skončil doktorantúru na VŠVU v Bratislave, popri ktorej sa venoval individuálnym projektom. V architektonickej kancelárii Beionde pôsobí viac ako 3 roky a venuje sa projektom rôznej mierky a rozsahu. Architektúra je pre neho pôvabná vo svojej komplexnosti a jej kvalitu predurčujú všetci ľudia, ktorí pracujú na jej fyzickom zhmotnení od myšlienky architekta až po remeslo realizátora.

Creative director
Ing. arch. Martin KADÁK Architect
Ing. arch. Miroslava BUBLAKOVÁ Architect
Ing. Jana JAKUBIČKOVÁ Architect
Ing. arch. Katarína Sabolová Architect

Tím Beionde.

Bc. Marek PAVELEK BIM specialist
Ing. Dávid FIĽAKOVSKÝ Senior project engineer
Ing. Ivana JENDREKOVÁ Project engineer
Ján PAVÚR Marketing specialist
späť hore
späť hore

Sú ľudia, ktorí robia veci dobre.
A sú ľudia, ktorí sa snažia posúvať hranice.