Administratívna budova a laboratóriá EL

Spišská Nová Ves , Slovensko

Projekt:2020
Rozsah:Architektonická štúdia
Tím:Ing. arch. Vladimír Sekera, Ing arch. Ondrej Virág, Ing. Dávid Fiľakovský, Ing. Nikola Turancová
Info:

Projekty stavieb spájajúcich veľké množstvo oddelení, s veľkou logistikou a komplexným systémom fungovania sú už sami o sebe veľmi komplikované. Pracovať však na takomto projekte pre európsku špičku v obore, si vyžadovalo najvyššiu úroveň našich riešení.

Laboratóriá EL sa vo svojej činnosti skúšobníctva a analýz radia medzi svetovú triedu. Zaoberajú sa širokým spektrom oblastí od geológie až po farmáciu a nastal čas, aby adekvátne k ich status dostali aj ich priestory nový rozmer. Práve preto oslovili náš ateliér s výzvou urobiť rekonštrukciu pôvodnej panelovej budovy s dostavbou a nadstavbou.

Hlavným cieľom riešenia bol status. Rekonštrukcie a nadstavby majú z architektonicko-výtvarného pohľadu vytvoriť v prvom rade reprezentatívne sídlo spoločnosti EL spol. s r.o. Pôvodná administratívna budova z čias socializmu je lapidárna, jednoduchá a pomerne monotónna. Ani farebné riešenie fasády realizované pri zatepľovaní objektu neposunulo jeho vizuálnu úroveň. Na druhej strane, objekt je hmotovo čistý a fasáda dokonale vystihuje pôvodnú vnútornú funkciu a konštrukčné riešenie. Jeho súčasný stav však nie je adekvátny využitiu a majiteľovi.

Pri návrhu sme maximálne vymedzili novú – pristavovanú časť a pôvodný objekt. Nová časť pôsobí čisto a technokraticky, s jasnými dynamickými líniami. Pásové okná podčiarkujú horziontalitu a vytvárajú kontrast s pôvodným fasádnym rastrom. V kontraste je aj farebnosť a materialita – kým nová hmota je zo skla a veľkoformátového bieleho obkladu, pôvodná časť dostane nový antracitový náter. Zachová sa tak charakter kompozície pôvodného objektu, ale vizuálne sa sa táto časť podriadi novej hmote. Vo výsledku vznikne dynamická symbióza starého a nového.

Všetko toto bude podporené množstvom zelene komponovanej na fasáde ako aj novej streche. Zeleň na objekte dopĺňa landscape s množstvom stromov. Dispozícia a riešenie interiéru sledovalo hlavne efektívne riešenie prevádzok laboratórií a ich väzieb, ale aj vytvorenie slušného, príjemného pracovného prostredia. Strešná záhrada či väzba jedálne na vstupnú halu, vonkajšiu terasu a park vytvára množstvo príležitostí na relax zamestnancov ako aj pohostenie návštev. Veľkoryso riešená administratívna budova komfortne rieši potreby vedenia spoločnosti a súvisiacich oddelení.