Interiér rodinného domu Wolfsthal

Wolfsthal, Rakúsko

Projekt:2020
Rozsah:Štúdia interiéru, Realizačný projekt interiéru
Tím:Mgr. art. Tomáš Augustín ArtD., Ing. arch. Martin Kadák, Ing. arch. Vladimír Sekera, Ing. Nikola Turacová, Ing. Dávid Fiľakovský
Info:

Vietor a voda, preklad známeho „feng shui“, učenie o harmónii ľudského života a všetkého, čo ho obklopuje. V interiéry rodinného domu Wolfstahl sme podľa priania klienta pracovali v duchu tejto filozofie. Prinieslo nám to nové výzvy, ale i vzácne poznanie.
Navrhovanie interiéru podľa Feng-Shui má svoje pravidlá a odporúčania, ale na prvý pohľad, v skutočnosti, nie sú rozpoznateľné. Dôraz je kladený na vzťah -vzťah človeka a jeho životného priestoru v čase. A z toho vyplývajúca orientácia, osadenie, rovnováha, kontakt s prírodou, kontakt s vodou, harmónia farieb, tvarov, materiálov, ale i vôní a zvuku. A zároveň v prípade tohto interiéru aj umiestnenie zbierky výrazovo silných originálnych slovenských výtvarných diel a ich správne zakomponovanie v priestore.
Výsledkom je priestor pokojný a útulný, veríme že prinesie tú správnu energiu a pokoj i v jeho každodennom užívaní.