Komunitné centrum - rekonštrukcia

Olomouc, Česká republika

Projekt:2021
Rozsah:Architektonická štúdia
Tím:Mgr. art. Tomáš Augustín ArtD., Ing. arch. Martin Kadák, Ing. arch. Vladimír Sekera
Info:

Výnimočný projekt premeny starej kotolne na sídlisku do dynamického komunitného centra, kde architektúra a spoločenská hodnota idú ruka v ruke. Vytvorenie komunitného centra na sídlisku je kľúčovým krokom k posilneniu susedských väzieb a podpore spoločenského života. Tento projekt nie je len rekonštrukciou; je to prepojenie ľudí a miest, kde sa stretáva minulosť s budúcnosťou.

Naším cieľom bolo vytvoriť priestor, ktorý je nielen ekologicky udržateľný, ale tiež esteticky pôsobivý a funkčne všestranný. Jednoduchá, no efektívna konštrukcia, logická dispozícia priestorov a fasáda, ktorá v sebe nesie prvky prírody, všetko toto spolu tvorí harmonický celok.

Tento projekt žiaľ nepokračuje ďalej, ale poukázali sme v ňom na dôležitý fenomén- ako staré industriálne štruktúry môžu dýchať novým životom a ako môžu slúžiť súčasnej komunite. Výsledkom je multifunkčný priestor, ktorý sa stáva miestom stretnutí, učenia, kultúrnych podujatí a všetkého, čo komunitné centrum môže ponúknuť. Je to miesto, kde každý návštevník nájde niečo pre seba, miesto, kde príroda a kultúra vytvárajú spoločný príbeh.