Materská škola Jeseniova

Praha, Česká republika

Projekt:2021
Rozsah:Architektonická štúdia
Tím:Mgr. art. Tomáš Augustín ArtD., Ing. arch. Martin Kadák, Ing. arch. Vladimír Sekera
Info:

Zapojili sme sa do súťaže vyhlásenej mestskou časťou Praha 3 o návrh materskej školy. Pri súťaži je možnosť ukázať našu odpoveď pre dané územie, prezentovať myšlienky a návrh pre konkrétne problémy a potenciál lokality a objektu.

Interpretácia našej formy je vyjadrená ako náruč ( hniezdo) rodiča, ktorý chráni svoje deti pred nástrahami vonkajšieho sveta. Objatie tvorí jedno z najdôležitejších psychologických aspektov pre zdravý vývoj vzťahu rodiča a dieťaťa. Návrh reflektuje súčasné požiadavky 21. storočia. Jedná sa o návrh školy s mestským charakterom.

Budova má dve nadzemné podlažia a je umiestnená po obvode pozemku ako oválny blok s otvoreným prechodom k ulici. Multifunkčná hracia plocha tvorí jadro školy, okolo ktorého sú požadované dispozičné funkcie. Tie môžu byť rozšírené o časť prechodu a tvoria tak pomyselné námestie s rôznymi typmi povrchov. Komunitná záhrada je situovaná na pochôdznej streche budovy, kde sa nachádzajú doplnkové funkcie k triedam. Materiál na fasáde budovy reflektuje mestský charakter prostredia v kombinácii s tehlovým obkladom, drevenými lamelami a s fasádnou zrnitou omietkou.

Hoci sme túto súťaž nevyhrali, náš návrh je prínosným príkladom akou cestou sa môžu uberať materské a školské zariadenia. Víťazom prajeme úspešnú realizáciu.
https://www.cka.cz/souteze/databaze/materska-skola-jeseniova-praha-3