Obchodná pasáž Tatracentrum - Bratislava

Bratislava, Slovensko

Projekt:2016
Rozsah:Štúdia interiéru, Projekt na stavebné povolenie, Realizačný projekt interiéru
Tím:Ing. arch. Monika Stábová, Ing. arch. Margaréta Csernák, Ing. arch Vladimír Sekera
Info:

Kontroverzný ale ikonický objekt Bratislavskej moderny. Morálne zostarnutie interiéru a požiadavka klienta vniesť do umierajúcej obchodnej pasáže život a stratený lesk. Zadanie bolo o to zložitejšie , že priestorové podmienky boli na architektonické vstupy skutočne stiesnené. V podzemnej časti bol veľký problém nielen so svetlom ale aj so samotným pritiahnutím ľudí do týchto priestorov, čím trpeli nielen nájomníci ale aj majiteľ objektu. Pretvorením priestoru vložením drevenej organickej lamelovej štruktúry prepletenej zeleňou , preriešením infosystému a osvetlenia tento priestor nadobudol nový rozmer. Veríme, že zmenu pozitívne pocítia nielen návštevníci ale aj nájomníci a samotný majiteľ.