Kesselbauer

Bratislava, Slovensko

Projekt:2019
Rozsah:Architektonická štúdia, Projekt na územné rozhodnutie, Projekt na stavebné povolenie, Realizačný projekt
Tím:Ing. arch. Monika Stábová, Ing. arch. Margaréta Szarková, Ing. arch. Kristína Hochsteigerová, Ing. arch Vladimír Sekera, Mgr. art. Tomáš Augustín, ArtD, Ing. arch. Ján Gallo, Ing. Dávid Fiľakovský
Info:

Pozemok na Námestí prvého Mája s pôvodnou starou pekárňou v havaríjnom stave, sme už v rámci nášho ateliéru riešili. Zmena investora, rozsahu pozemku a čiastočne aj funkcie, nám vytvorila nové zadanie na dotvorenie polyfunčného domu s prevládajúcou funkciou bývania.

Po redizajne pôvodného návrhu sme vytvorili príjemný, kompaktný mestský blok s čiastočne historizujúcou fasádou, ako podmienkou pamiatkového úradu. Vytvorenie vnútrobloku a prepojenie s okolitými objektami poskytne aj náročnejším obyvateľom bytov a apartmánov naozaj kvalitné bývanie v exkuzívnej lokalite.