Revitalizácia Devínskeho amfiteátra

Bratislava, Slovensko

Projekt:2015
Rozsah:Architektonická štúdia
Tím:Ing. arch. Monika Stábová, Ing. arch Vladimír Sekera
Info:

V rámci iniciatívy Mestské zásahy 2015 sme aj my chceli prispieť našou schopnosťou nájsť riešenie pre zdecimované priestory mesta. Tou správnou voľbou bol Devínsky amfiteáter, ktorého výnimočná historická hodnota, ale kontroverzná poloha, architektúra a hlavne súčasné pozadie vzťahov je až príliš zložité. O to viac sme sa vrhli do návrhu riešenia jeho revitalizácie, ktorého víziou bolo nechať objekt splynúť so svojím prírodným prostredím. Predsadením plášťa vo forme vertikálnej záhrady by bol kontroverzný objekt konečne prijatý celou verejnosťou a nenarušila by sa ani jeho historická hodnota. Najväčšou pridanou hodnotou by však bolo otvorenie objektu verejnosti, keďže v súčasnosti je tento nefunkčný betónový objem umiestnený priamo na promenáde a navyše v osi pohľadu na hradné bralo.