Rodinný dom v Stupave

Stupava, Slovensko

Projekt:2019
Rozsah:Architektonická štúdia, Projekt na stavebné povolenie, Realizačný projekt
Tím:Ing. arch. Vladimír Sekera, Mgr. art. Tomáš Augustín ArtD., Ing. arch. Ondrej Virág, Ing. Ivana Jendreková
Info:

Bratislava ako hlavné mesto má prirodzene silný ekonomický vplyv, ktorý prirodzene pokračuje aj do malých okolitých miest. Tie sú už po dlhé roky veľmi atraktívnou alternatívou pre bývanie v meste, kde nechýbajú služby, rurálny charakter prostredia, a stále len kúsok od hlavného mesta. Jedným z príkladov je mesto Stupava, disponujúca dobrým napojením na diaľnicu smerom do Bratislavy a Malaciek. Toto miesto je výnimočné najmä svojou polohou na výbežku Malých Karpát v oblasti Grefty. Pri hranici lesa nájdeme nádherné miesta, z ktorých je krásny výhľad na Rakúsko a za dobrej viditeľnosti aj predhorie Álp v oblasti Schneebergu.

Podmienka veľkého priestoru so vzťahom k slnku, odstupom a výhľadom, nám určila presné umiestnenie domu na pozemku. Poloha domu kopíruje severnú a východnú stranu pozemku, čo prispieva k dostatočnej veľkosti južnej plochy s prepojením na terasu. Dom je zapustený do mierneho svahu, vytvára tak hru výšok a prirodzené prepojenie s úrovňou lesa.

Obklad domu je určitým odkazom na regionálnu spojitosť tehliarstva na území Záhoria. Tento výraz spája historicky rozvoj výroby materiálu spolu s mestským charakterom. Členitá strecha domu, ktorá je z každej strany iná, je vytvorená transformáciou archetypálnej definície šikmej strechy. Táto formálna komunikácia hmoty má záujem o integráciu s prostredím.